PALDEN SHANGPA Hong Kong

PALDEN SHANGPA Hong Kong
PAL SHANGPA THEKCHEN LING
21/F Cheong Sun Tower
118 Wing Lok Street
SHEUNG WAN
HONG KONG

Phone: 852-2850-552
Fax: 852-2850-5568
Web: www.kalu-rinpoche.org.hk